Przedstawiamy Państwu sześć artykułów dotyczących działań Norsk Energii w zakresie Zarządzania Energią. Artykuł powstały w wyniku współpracy Norsk Energii z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. w ramach projektu „EMPI – Zarządzanie energią w przemyśle według standardy EN ISO 50001” i zostały opublikowane w biuletynach Zrzeszenia Audytorów Energetycznych .

Artykuły Norsk Energi


Materiały z konferencji podsumowującej projekt EMPI, która odbyła się 26 września 2017:

Prezentacje z konferencji:


Materiały z I warsztatu EMPI, który odbył się w dniach: 28-29 września 2016:

Materiały z II warsztatu EMPI, który odbył się w dniach: 29-30 listopada 2016:


Materiały z III warsztatu EMPI, który odbył się w dniach: 7-8 marca 2017:


Materiały z IV warsztatu EMPI, który odbył się w dniach: 8-9 czerwca 2017:


Przykładowe realizacje wdrożenia Normy ISO 50001:

Przytoczone przykłady pochodzą z portalu: Clean Energy Ministerial

Pismo przewodnie, zapraszające do udziału w projekcie:


Prezentacja koordynatora projektu, v-ce prezesa NAPE p. Andrzeja Rajkiewicza, z międzynarodowej konferencji w Krakowie (30-31 marca 2016), dotyczącej efektywności energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Organizatorem konferencji był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.