Materiały z I warsztatu EMPI, który odbył się w dniach: 28-29 września 2016:

Materiały z II warsztatu EMPI, który odbył się w dniach: 29-30 listopada 2016:

Materiały z III warsztatu EMPI, który odbył się w dniach: 7-8 marca 2017:

Materiały z IV warsztatu EMPI, który odbył się w dniach: 8-9 czerwca 2017:

Przykładowe realizacje wdrożenia Normy ISO 50001:

Przytoczone przykłady pochodzą z portalu: Clean Energy Ministerial

 

Pismo przewodnie, zapraszające do udziału w projekcie:

 

Prezentacja koordynatora projektu, v-ce prezesa NAPE p. Andrzeja Rajkiewicza, z międzynarodowej konferencji w Krakowie (30-31 marca 2016), dotyczącej efektywności energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Organizatorem konferencji był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.