Zachęcamy do zapoznania się z przykładami opisującymi proces wdrożenia normy ISO 500001.

Więcej przykładów odnajdziecie Państwo na angielskiej stronie projektu, zakładka: case studies.

Przytoczone przykłady pochodzą z portalu: Clean Energy Ministerial