Do projektu EMPI kwalifikują się przedsiębiorstwa z trzech sektorów przemysłu:

  1. ciepłownictwo sieciowe – sektor ten ma ok. 30% udział zaopatrzeniu gospodarstw domowych w energię finalną, zachodzą w nim procesy restrukturyzacji i modernizacji; dzięki działaniu na rynkach miejskich o względnie stałym popycie na ciepło, projekt może mieć trwałe oddziaływanie na ten sektor; firmy ciepłownicze są w dużej liczbie zrzeszone w silnej organizacji branżowej pn. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie,
  2. produkcja mebli – sektor ten służy zaspokajaniu bezpośrednio potrzeb gospodarstw domowych i przedsiębiorców w wyposażenie lokali; jest to branża nastawiona również na eksport dzięki współpracy ze światowymi organizacjami producentów mebli i wyposażenia wnętrz; część firm jest skupiona w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli,
  3. produkcja żywności i napojów – te sektory maja bardzo duży udział zarówno w liczbie przedsiębiorstw jak i w produkcji sprzedanej, są energochłonne; obejmują przedsiębiorstwa różnej wielkości, silnie konkurujące ze sobą, stowarzyszone w wielu organizacjach branżowych jak np. Polska Izba Mleka.