Przedłużamy termin aplikacji do projektu

Szanowni Państwo,

przedłużamy termin aplikacji do projektu do 30 czerwca 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z ankietą kwalifikującą oraz do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań.

Pytania prosimy kierować na adres: empi@nape.pl lub telefonicznie: 22 505 46 61

Ruszyła rekrutacja do projektu

Miło nam poinformować, że ruszyła już rekrutacja do projektu EMPI.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na strony:

  • APLIKACJA DO PROJEKTU oraz do zakładki DO POBRANIA gdzie odnajdą Państwo list zapraszający do przystąpienia do projektu, prezentację, z konferencji oraz dodatkowe informacje.

Aby się zgłosić do projektu, prosimy o:

  • pobranie, wypełnienie i odesłanie na adres: empi@nape.pl ankiety aplikacyjnej, dostępnej tutaj: EMPI wstepna ankieta
  • czas na odesłanie ankiety jest do 20 czerwca 2016r.
  • zebrane ankiety będą poddane analizie, a spośród zgłoszonych  przedsiębiorstw zostaną wyłonione te o największym potencjale skutecznego przygotowania do wdrożenia ISO 50001. Do wybranych, w I etapie przedsiębiorstw, zostanie skierowana kolejna ankieta kwalifikacyjna uszczegóławiająca aspekty energetyczne i organizacyjne.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy pisać na adres: empi@nape.pl

Konferencja „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją koordynatora projektu, v-ce prezesa NAPE p. Andrzeja Rajkiewicza, z międzynarodowej konferencji w Krakowie, która odbyła się w dniach: 30-31 marca br. Konferencja dotyczyła efektywności energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego PL04  „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Organizatorem konferencji był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

temat prezentacji: Efektywność energetyczna w wybranych branżach przemysłu oraz systemy zarządzania energią dla przemysłu (normy ISO) na przykładzie projektu  „Zarządzanie energią           w przemyśle według standardu EN ISO 50001” (EMPI).

Konferencja miała na celu wsparcie polsko-norweskiej wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i dobrych praktyk oraz propagowanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii  z zakresu ochrony środowiska.

Rajkiewicz Prezentacja_Krakow_30-31 03 16 better

PROGRAM 3 – konferencja PL04 efektywność