Ruszyła rekrutacja do projektu

Miło nam poinformować, że ruszyła już rekrutacja do projektu EMPI.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na strony:

  • APLIKACJA DO PROJEKTU oraz do zakładki DO POBRANIA gdzie odnajdą Państwo list zapraszający do przystąpienia do projektu, prezentację, z konferencji oraz dodatkowe informacje.

Aby się zgłosić do projektu, prosimy o:

  • pobranie, wypełnienie i odesłanie na adres: empi@nape.pl ankiety aplikacyjnej, dostępnej tutaj: EMPI wstepna ankieta
  • czas na odesłanie ankiety jest do 20 czerwca 2016r.
  • zebrane ankiety będą poddane analizie, a spośród zgłoszonych  przedsiębiorstw zostaną wyłonione te o największym potencjale skutecznego przygotowania do wdrożenia ISO 50001. Do wybranych, w I etapie przedsiębiorstw, zostanie skierowana kolejna ankieta kwalifikacyjna uszczegóławiająca aspekty energetyczne i organizacyjne.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy pisać na adres: empi@nape.pl