Konferencja – EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Zapraszamy do udziału w konferencji

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

realizowanej w ramach projektu

„EMPI – zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001”

26 września 2017 roku

wydarzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Mysia 3 ( 3 piętro)

 

Spotkanie poświęcone będzie między innymi możliwościom wdrożenia normy EN ISO 50001 w przedsiębiorstwach na terenie Polski. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przykładami wdrożeń zarówno z Polski jak i zagranicy oraz otrzymać fachowe informacje dotyczące norm prawnych oraz konkretnych kroków związanych z tymi działaniami na terenie Polski. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele przedsiębiorstw z różnych regionów kraju oraz z różnych branż.

Konferencja będzie unikalną formą wymiany poglądów i doświadczeń oraz miejscem popularyzacji działań związanych z efektywnością energetyczną w przemyśle.

 Udział w konferencji jest bezpłatny, rejestracja możliwa jest pod adresem mailowym empi.konferencja@nape.pl 

10:00 – 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 – 12:30

Przywitanie i otwarcie konferencji

Wypowiedzi przedstawicieli instytucji krajowych takich jak:

Ministerstwo Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ministerstwo Energii

Urząd Regulacji Energetyki

Ambasada Norwegii


Prezentacja projektu EMPI – doświadczenia z wdrażania systemów zarządzania energią SZE w kontekście uwarunkowań krajowych

Andrzej Rajkiewicz – Kierownik Projektu,  Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.


ISO 50001 w przemyśle – doświadczenia z wdrażania normy w Norwegii

Hans Borchsenius, Norsk Energi


Problemy i wyzwania poprawy gospodarowania energią w Polsce

Zygmunt Parczewski, niezależny ekspert ds. efektywności energetycznej

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:30

Przykłady dobrych praktyk: Polskie i Norweskie przykłady dobrych praktyk


Dyskusja panelowa „Efektywność energetyczne, a konkurencyjność przedsiębiorstwa”:

Moderator: Zygmunt Parczewski, niezależny ekspert ds. efektywności energetycznej

Głos zabiorą:

  • Pan Bogusław Regulski – Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownicto Polskie
  • Pan Szymon Liszka – Prezes FEWE
  • Piotr Patkowski – Ministerstwo Energii
  • Marcin Jamiołkowski – reprezentant NFOŚiGW, Departament Energii i Innowacji
  • Pan Arkadiusz Skowronek – Power Engineer, Fabryka Velux posiadająca certyfikację ISO 50001
  • Marek Amrozy – NAPE S.A., specjalista ds. efektywności energetycznej
  • Hans Borschenius – Nors Energii, specjalista w zakresie normy ISO 50 001

 

 

Zagadnienia jakie zostaną poruszone:

·       Rola administracji publicznej w kreowaniu skutecznych mechanizmów wspierających działania na rzecz efektywności energetycznej przedsiębiorstw

·       Czynniki wspomagające i hamujące proces zwiększania efektywności energetycznej przedsiębiorstw

·       Wdrażanie Systemów Zarządzania Energią, – od czego zacząć?

·       Jak optymalnie zdefiniować priorytety pośród różnych opcji transformacji energetycznej? OZE, kogeneracja, efektywność energetyczna, DSR – sterowanie popytem, klastry energetyczne, etc.?

Patronat honorowy: 

             

 

 

 

 

Partnerzy wydarzenia: