Uruchomienie witryny projektu EMPI

W dniu 11 kwietnia 2016 r. uruchomiono witrynę projektu EMPI – Energy Management in Polish Industry .