Konferencja „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją koordynatora projektu, v-ce prezesa NAPE p. Andrzeja Rajkiewicza, z międzynarodowej konferencji w Krakowie, która odbyła się w dniach: 30-31 marca br. Konferencja dotyczyła efektywności energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego PL04  „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Organizatorem konferencji był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

temat prezentacji: Efektywność energetyczna w wybranych branżach przemysłu oraz systemy zarządzania energią dla przemysłu (normy ISO) na przykładzie projektu  „Zarządzanie energią           w przemyśle według standardu EN ISO 50001” (EMPI).

Konferencja miała na celu wsparcie polsko-norweskiej wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i dobrych praktyk oraz propagowanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii  z zakresu ochrony środowiska.

Rajkiewicz Prezentacja_Krakow_30-31 03 16 better

PROGRAM 3 – konferencja PL04 efektywność