List of Industry Companies taking part in the EMPI project

Below the list of the Polish Industry Companies which are taking part in EMPI project.

The selection procedure for the companies is available in NAPE office, in Warsaw.

1. ENGIE EC Słupsk SP Z o.o.
2. Fabryka Mebli Szynaka Sp. z o.o.
3. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
4. Miejska Energetyka Cieplna Sp. Z o.o.
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach
7. “ROTR” Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie
8. “TMT” Sp z o.o.
9. Sits Sp z o.o.