Spotkanie Komitetu Sterującego

W dniach 6 – 8 lipca, w siedzibie NAPE ma miejsce spotkanie Komitetu Sterującego podczas którego zespół dokonuje wyboru Przedsiębiorców, ustala plan warsztatów oraz dalsze działania.

komitet sterujący 6.07.16

IMG_0406                 IMG_0405